Το γινόμενο των ηλικιών τους είναι 72. Πιθανές επιλογές:

2x2x18 - άθροισμα=22,   2x4x9 - άθροισμα=15

2x6x6 - άθροισμα=14,   2x3x12 - άθροισμα=17

3x4x6 - άθροισμα=13,   3x3x8 - άθροισμα=14

1x8x9 - άθροισμα=18,   1x3x24 - άθροισμα=28

1x4x18 - άθροισμα=23,   1x6x12 - άθροισμα=19

Όμως το άθροισμα των ηλικιών ισούται με την ημερομηνία γέννησης του Ανδρέα, δηλαδή κυμαίνεται από 1 έως και 31. Επειδή ο Ανδρέας και πάλι δεν μπορούσε να βρει τις ηλικίες, σημαίνει ότι δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί έχουν το ίδιο άθροισμα. Από τις παραπάνω επιλογές, μόνο δύο είναι, επομένως, πιθανές.

2x6x6 - άθροισμα=14   και   3x3x8 - άθροισμα=14

Αφού το μεγαλύτερο παιδί μόλις ξεκίνησε μαθήματα πιάνου, απορρίπτεται ο πρώτος πιθανός συνδυασμός, αφού υπάρχουν 2 μεγάλα παιδιά.

Άρα. η απάντηση είναι 3, 3 και 8.