ΣΧΟΛΕΣ


Κάθε μαθητής έχοντας επιλέξει κατεύθυνση, μπορεί ακολούθως να επιλέξει ένα από τα 5 πεδία, τα οποία με τη σειρά τους θα τον οδηγήσουν στην επιλογή του τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πολύ σημαντικό για τον κάθε μαθητή είναι η εύστοχη επιλογή πεδίων χωρίς απώλεια μορίων. Παρακάτω ακολουθεί ένα γράφημα, παρουσιάζει τις επιλογές των πεδίων από τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Arhanes Arhanes Arhanes Arhanes Arhanes